Khalifa International Stadium, Al Rajjan – stadiony – Swojscy